Seminarium Ogrodnicze

Zapraszamy
do udziału w Seminarium Ogrodniczym
organizowanym przez Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz. 10.00, sala – 54.

Program spotkania