II OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen” – etap regionalny

W czwartek, 29 listopada 2018 roku, nasza szkoła po raz drugi otworzyła swoje podwoje uczestnikom etapu regionalnego II Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”. Konkurs organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, które liczy obecnie 600 członków, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie Polski w 19 oddziałach regionalnych i 4 lokalnych kołach. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjów, uczący się języka niemieckiego w szkole lub poza szkołą.

Celem konkursu było:

  1. zmotywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz zmobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy;
  2. podniesienie poziomu umiejętności językowych młodzieży;
  3. wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy;
  4. zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie;
  5. kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka;
  6. nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

Do etapu rejonowego zakwalifikowała się w tym roku tylko jedna osoba z 30 biorących udział w etapie szkolnym!

W etapie regionalnym uczennica pisała test sprawdzający wiadomości i umiejętności w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Test oparty był w całości na treści lektury „Papierhelden” wydawnictwa Lektor Klett, a tegoroczna edycja konkursu dotyczyła realioznawstwa Szwajcarii. Zadania nie wykraczały poza poziom A2. Miło było popatrzeć, jak gimnazjalistka z naszego województwa ze zrozumieniem, powagą i zaangażowaniem rozwiązywała polecenia i odpowiadała na pytania ujęte w teście.

Zgodnie z regulaminem osoby z najwyższą liczbą punktów zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Instytucie Goethego w Warszawie 09 lutego 2019 roku. Liczba uczestników etapu ogólnopolskiego zostanie ustalona przez Komitet Główny oraz opublikowana na stronie internetowej PSNJN (www.psnjn.org) do dnia 14 grudnia 2019 roku. Jest to jedyna droga powiadamiania o zakwalifikowaniu się do zawodów finałowych.

Uczennicy dziękujemy za udział w konkursie
i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego.

Powodzenia!!!