Zapytanie ofertowe nr 2/2018 – Dowóz uczniów na zajęcia praktyczne

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – w oparciu o podpisane umowy z pracodawcami – zajęć praktycznych wyjazdowych dla uczniów, kształcących się w zawodzie technik weterynarii, zapraszamy do złożenia oferty na „Dowóz uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej na zajęcia praktyczne”.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 – Dowóz uczniów na zajęcia praktyczne