TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ – „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje miejskie

23 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 63 w Szczecinie odbyły się XLI Miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 54. uczniów z 15 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali nw. uczniowie, którzy zakwalifikowali się po zwycięstwie w etapie szkolnym:

  • Gracjan Falkowski  (kl. 3 TK),
  • Jakub Sterna (kl. 2 TW),
  • Daniel Szymczyk (kl. 2 ZSZ).

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy on popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego

Turniej miał charakter konkursu i składał się z etapu pisemnego i praktycznego, a uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy wiekowe. W części pisemnej startujący rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Po części pisemnej wyłoniono najlepszych zawodników. W grupie wiekowej – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, nasz uczeń Jakub Sterna uplasował się na drugim miejscu i tym samym przeszedł do etapu praktycznego. Tutaj z kolei startujący udzielali odpowiedzi ustnie po wcześniejszym losowaniu pytań. Oprócz specjalistycznej wiedzy, w tym przypadku należało wykazać się również znajomością sprzętu strażackiego.
W toku rywalizacji Jakub jeszcze bardziej ugruntował swoją pozycję – zdobywając ostatecznie drugie miejsce i cenne nagrody. W turnieju wzięliśmy udział po raz drugi, mimo iż niewiele brakowało do zwycięstwa serdecznie gratulujemy Jakubowi oraz pozostałym  uczestnikom naszej drużyny i życzymy jeszcze lepszych wyników w następnym roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć:)