WYNIKI KONKURSU „KREACJA PRZESTRZENI”

09 maja 2018 roku w naszej szkole odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego KREACJA PRZESTRZENI, podsumowujący zmagania młodych twórców – architektów krajobrazu. Tematem prac konkursowych było zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Jasnej w Szczecinie. Jury w składzie: przewodnicząca dr inż. arch. Marta Kościńska (Katedra Projektowania, ZUT Szczecin), Magdalena Grycko (Ogrodnik Miejski, ZUK Szczecin), Krzysztof Kotwas (współwłaściciel firmy KotwasCyranowicz Architektura Krajobrazu) obradowało nad wyborem najlepszych projektów. W konkursie wzięło udział 20 prac uczniów techników architektury krajobrazu z całej Polski. Każda praca opatrzona została numerem, który jednocześnie był jej identyfikatorem. Po długich i burzliwych obradach, jury zdecydowało o nieprzyznaniu I miejsca. Komisja konkursowa uznała, iż tak jak w roku poprzednim żadna z nadesłanych prac nie prezentowała poziomu estetyczno – merytorycznego, którego szukano w najlepszym projekcie. Wiele prac zawierało błędnie przeskalowane obiekty roślinne, ich dobór nie zawsze był atrakcyjny przez cały sezon wegetacyjny, a także forma i treść projektowa często były niespójne. Jury postanowiło o przyznaniu II i III miejsca oraz dwóch wyróżnień. Prace te cechowały dynamika kompozycji, umiejętność zastosowania nowoczesnych programów graficznych, tj. Vectorworks, a także aktualne trendy ekologiczne w projektowaniu zieleni – np. zastosowanie łąki kwietnej.

Drugie miejsce przypadło Elizie Nowakowskiej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (praca nr 4), miejsce trzecie natomiast przyznano Kacprowi Palmowskiemu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (praca nr 3).

Jury postanowiło przyznać również dwa wyróżnienia:

  • Martynie Mielnik z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie (praca nr 2),
  • Michalinie Janiszewskiej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (praca nr 6).

O terminie i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną odrębnie poinformowani.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach!