XXIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

Od ponad 20. lat na terenie naszego województwa odbywa się konkurs dla uczniów szkół rolniczych pt. BEZPIECZEŃSTWO I HIEGIENA PRACY W ROLNICTWIE, którego ideą jest popularyzowanie wśród młodzieży – przyszłych pracowników – wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia. To również dobry sposób – aby zaszczepić na przyszłość w młodych osobach – prawidłowe nawyki związane z rozważnym, odpowiedzialnym i świadomym postępowaniem przy obsłudze i eksploatacji maszyn i urządzeń w środowisku rolniczym i okołorolniczym.

Organizatorami konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Co roku gospodarzem i jednocześnie współorganizatorem imprezy jest jedna ze szkół uczestniczących w konkursie. W tym roku ten zaszczyt przypadł naszej szkole – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. I tak 30 listopada 2017 roku gościliśmy łącznie 24 uczestników konkursu wraz z opiekunami – z ośmiu szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego – branży rolniczej: Drawska Pomorskiego, Sławna, Szczecinka, Świdwina, Stargardu, Pyrzyc, Benic i Szczecina.

Konkurs na etapie wojewódzkim składał się z dwóch części:

 • półfinału – do którego zakwalifikowało się 24 uczestników, po 3 osoby z każdej szkoły – składającego się z części teoretycznej w formie testu pisemnego, zawierającego po 10 pytań z następujących bloków tematycznych:
 • prawo pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • ubezpieczenie społeczne rolników,
 • pomoc przedmedyczna i ochrona zdrowia;

oraz z części praktycznej, podczas której wszyscy uczestnicy konkursu oceniali 5 różnego rodzaju stanowisk pracy – ciągnik rolniczy + ładowacz, ciągnik rolniczy + przyczepa, opryskiwacz zawieszany, roztrząsacz obornika, stanowisko komputerowe, wskazując nieprawidłowości w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich obsłudze oraz wykonywali czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu fantomu do nauki resuscytacji oddechowo-krążeniowej;

 • finału – w formie ustnego sprawdzianu wiedzy przed komisją, do którego zakwalifikowało się sześciu uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych w półfinale; finał obejmował 4 bloki tematyczne:
 • prawo pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • ubezpieczenie społeczne rolników,
 • pomoc przedmedyczna i ochrona zdrowia.

Ostatecznie finaliści zajęli następujące lokaty:

I miejsce –      Urszula Tyda, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim,

II miejsce –     Patryk Panasz, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,

III miejsce –    Aleksandra Laskowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim,

IV miejsce –   Bartłomiej Krakowiak, Zespół Szkół Agrotechniczych
w Sławnie,

V miejsce –    Maciej Kapela, Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie,

VI miejsce –   Bartosz Smołucha, Zespół Szkół w Szczecinku.

Naszą Szkołę reprezentowali:

 • Konrad Kuras – klasa 4 TO,
 • Gracjan Falkowski – klasa 3 TK,
 • Daniel Szymczyk – klasa 2 ZSZ.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy za udział w konkursie. Laureatom natomiast wręczono dyplomy i wartościowe nagrody. Opiekunowie uczniów również zostali obdarowani pamiątkowymi upominkami i dyplomami za uczestnictwo szkół.

W realizację konkursu zainwestowaliśmy własne siły i środki. W przebieg i organizację konkursu zaś zaangażowanych było wielu nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Wszystkim należą się podziękowania i gratulacje, bo konkurs został przygotowany wzorowo. Lecz ze względu na dużą liczbę uczestników, bez wsparcia głównych organizatorów, współorganizatorów, partnerów – darczyńców, sami nie bylibyśmy w stanie zapewnić właściwej oprawy tej – jakże ważnej – inicjatywy. Dlatego w szczególności podziękowania należą się:

Głównym Organizatorom –

 • Pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Koszalinie,
 • Pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie;

Współorganizatorom i jednocześnie Fundatorom nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc –

 • Władzom Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Wydziałowi Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

Partnerom – Darczyńcom:

 • Oddziałowi Terenowemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, który przekazał nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz gadżety – upominki dla wszystkich uczestników konkursu – uczniów i ich opiekunów,
 • Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, który przekazał pamiątkowe teczki,
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, która przekazała książki dla wszystkich uczestników zmagań konkursowych,
 • Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., która przekazała dotację finansową na zakup nagród i obsługę imprezy,
 • Firmie FOSFAN Spółka Akcyjna w Szczecinie, która przekazała środki finansowe na przygotowanie cateringu i poczęstunku w trakcie konkursu oraz zestawy nawozów dla laureatów.

Uczestnicy konkursu otrzymali również gadżety reklamowe firmy BAYER.