WYNIKI KONKURSU „KREACJA PRZESTRZENI”

11 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego KREACJA PRZESTRZENI, podsumowujący zmagania młodych twórców – architektów krajobrazu. Tematem prac konkursowych było zagospodarowanie terenu zieleni wokół pomnika „Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia” w Szczecinie.

Jury – w składzie: przewodnicząca dr inż. arch. Marta Kościńska (Katedra Projektowania, ZUT Szczecin), Magdalena Grycko (Ogrodnik Miejski, ZUK Szczecin), Agata Kika – Wróblewska (właścicielka firmy Green Fingers s.c.) – obradowało nad wyborem najlepszych projektów. W konkursie wzięło udział ponad 20 prac uczniów techników architektury krajobrazu z całej Polski. Każda praca została opatrzona numerem, który jednocześnie był jej identyfikatorem. Po długich i burzliwych obradach, jury zdecydowało o nieprzyznaniu I miejsca. Komisja konkursowa uznała, iż żadna z nadesłanych prac nie prezentowała poziomu estetyczno – merytorycznego, którego szukano w najlepszym projekcie.

Drugie miejsce przypadło Elizie Kaczor i Aleksandrze Rypalskiej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (praca nr 7). Miejsce trzecie natomiast przyznano Oliwii Owczarek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie (praca nr 6).

Jury postanowiło przyznać również dwa wyróżnienia:

  • Michalinie Janiszewskiej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (praca nr 9),

  • Katarzynie Klycie z Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie (praca nr 4).

O terminie i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!
Zapraszamy w przyszłym roku