XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ 2017 – eliminacje stopnia podstawowego

Dnia 11 stycznia 2017 roku w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce została przeprowadzona XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ – eliminacje stopnia podstawowego. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Swe wsparcie zadeklarował też Minister Środowiska oraz jednostki Ligi Ochrony Przyrody.

Podczas rozwiązywania testu młodzież zmierzyła się z zagadnieniami z różnych dziedzin, m.in. ekologii klasycznej, ochrony wód, gleby, przyrody, powietrza, a także z aktualnymi zagadnieniami społeczno – gospodarczymi związanymi z kształtowaniem środowiska i gospodarką odpadami. Aby dostać się do II etapu eliminacji, niezbędnym warunkiem było uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym. W naszej szkole najwięcej punktów zdobyli: Oliwia Wierzbicka i Milena Walczak z klasy I TW oraz Klaudia Klimowicz z klasy II TK. Uczennicom gratulujemy wyniku. Wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej ekologii zapraszamy do uczestnictwa podczas kolejnych eliminacji w 2018 roku.