XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW – etap regionalny

W czwartek, 05 stycznia 2017 roku, nasza szkoła po raz trzeci otworzyła swoje podwoje uczestnikom etapu regionalnego XV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. Konkurs organizowany jest od 2002 roku przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, które liczy obecnie 600 członków, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie Polski w 19 oddziałach regionalnych i 4 lokalnych kołach.

Celem konkursu jest:

  1. motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy;
  2. podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży;
  3. wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy;
  4. zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie;
  5. kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka;
  6. nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

Z trudnymi zadaniami etapu regionalnego zmagało się 144 uczniów z 12 gimnazjów województwa zachodniopomorskiego, którzy pozytywnie zaliczyli testy etapu szkolnego, przeprowadzonego 18 listopada 2016 roku. Do obecnego etapu zakwalifikowali się ci uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

W tegorocznym etapie regionalnym uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości i umiejętności w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa Niemiec. Zadania konkursowe wykraczały poza poziom A2, dlatego miło było popatrzeć, jak młodzież naszego województwa ze zrozumieniem, powagą i zaangażowaniem rozwiązywała polecenia i odpowiadała na pytania ujęte w teście. Osoby z najwyższą liczbą punktów zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Instytucie Goethego w Warszawie 25 lutego 2017 roku. Liczba uczestników etapu ogólnopolskiego zostanie ustalona przez Komitet Główny oraz opublikowana na stronie internetowej PSNJN (www.psnjn.org) do dnia 02 lutego 2017 roku. Jest to jedyna droga powiadamiania o zakwalifikowaniu się do zawodów finałowych.

Wszystkim uczestnikom eliminacji regionalnych gratulujemy i życzymy zakwalifikowania się do etapu ogólnopolskiego.