FUTSAL MIX 2017

Czas na podsumowanie I edycji Halowego Turnieju Piłki Nożnej FUTSAL MIX 2017, który odbył się 11 stycznia. W rozgrywkach wzięły udział drużyny pięciu szkół, których uczniowie są wychowankami Internatu Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. W zawodach swój premierowy udział zaprezentowały 3 drużyny Centrum Kształcenia Sportowego oraz po 1 Centrum Edukacja Ogrodniczej i III Liceum Ogólnokształcącego. W rozgrywkach mieszane zespoły grały systemem „każdy z każdym”. Trzy pierwsze miejsca zajęły drużyny CKS1, CKS2, CKS3. Czwarte miejsce przypadło uczniom CEO, a piąte reprezentacji III LO. W kategoriach indywidualnych laureatami zostali również uczniowie CKS. I tak – najlepszym strzelcem turnieju okazał się Nikodem Woźniak, najlepszym zawodnikiem Julia Niełacna, a bramkarzem turnieju – Łukasz Grzelaczyk. Nagrodę Fair Play przyznano również uczniowi CKS –  Dominikowi Bartniczukowi. Cały turniej sędziował uczeń CEO – Piotr Kalita, którego wspierali organizatorzy, czyli wychowawcy internatu.

Po bardzo emocjonujących rozgrywkach drużyn Centrum Kształcenia Sportowego uczniowie tej szkoły musieli uznać dwukrotnie wyższość swych starszych kolegów. Kibice, jak i sportowcy pozostawili po sobie niesamowite echo dopingu i emocji w czasie rozgrywek.