OLIMPIADA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

114W dniu 1 grudnia 2016 roku uczniowie klasy II TW/TK – Julia Wieszczak, Karolina Janowska, Gracjan Falkowski, Aleksandra Biała oraz uczniowie klasy IV TK/TO Maciej Michalak i Julia Resiak wzięli udział w Olimpiadzie o Przedsiębiorczości. Hasło przewodnie tegorocznej olimpiady to Przywództwo w biznesie. Uczniowie zmierzyli się z 50 pytaniami o różnym stopniu trudności. Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Jednocześnie ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. 

Celem Olimpiady o Przedsiębiorczości jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie zdolności myślenia analitycznego
i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

Uczestnictwo w tej olimpiadzie to ogromne wyzwanie dla młodzieży – do zmierzenia się ze złożonymi zagadnieniami ekonomicznymi. Dlatego wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy. A teraz czekamy czy któryś z zawodników zakwalifikował się do kolejnego etapu tych „zmagań przedsiębiorczych”.