„TURBOLANDESKUNDE – – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”

1 „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” to konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku szkolnym pytania dotyczyły Szwajcarii. I tak 1 grudnia 2016 roku odbył się etap szkolny tego konkursu. 18 uczniów klas pierwszych zmagało się z 75 pytaniami – zamkniętymi oraz otwartymi – dotyczącymi m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów wybranego kraju niemieckiego obszaru językowego.

Zwycięzcami zostali:

  • Paulina Ziółkowska z klasy I TW,
  • Alicja Tomasiewicz z klasy I TW,
  • Aleksandra Kosior z klasy I TW.

Laureatom szkolnego etapu gratulujemy i życzymy sukcesów w finale III edycji. Zmagania międzyszkolne odbędą się 24 marca 2017 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.