WYJAZDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

          20160618_092242W ramach zajęć praktycznych z „Pracowni produkcji roślinnej” – słuchacze drugiego cyklu KKZ – realizowali zajęcia w Państwowym Instytucie Zootechniki w Kołbaczu, Gmina Stare Czarnowo. Powodem wizyty w Instytucie była potrzeba ewaluacji wiedzy zdobytej przez słuchaczy na zajęciach teoretycznych w drugim semestrze realizacji kursu i zastosowaniu jej w praktyce – w rzeczywistych warunkach funkcjonowania gospodarstwa produkcyjnego. Istotne znaczenie miała możliwość dostępu do wiedzy praktycznej, jaką posiadają pracownicy Instytutu, a której nie można znaleźć w podręcznikach.

          Słuchacze zapoznali się m.in. ze strukturą i organizacją prac produkcji roślinnej i zwierzęcej w Instytucie, poznali strukturę zasiewów na rok 2015/2016 oraz zwiedzili magazyny zbożowe z oczyszczalnią i suszarnią ziarna zbóż oraz roślin przemysłowych i oleistych. Mieli możliwość przeprowadzenia lustracji polowej plantacji upraw ozimych i jarych. Dokonali oceny tych upraw pod względem ich kondycji, zdrowotności, obsady roślin dla poszczególnych gatunków oraz szacowania ewentualnego plonu.

          Uczestnicy kursu byli z zajęć bardzo zadowoleni. Wychodzą z założenia, że nauka z możliwością łączenia teorii z praktyką – na żywo w warunkach rzeczywistych – jest najlepszą formą przyswajania wiedzy i zdobywania doświadczenia przydatnego w późniejszej pracy zawodowej.

          Taka forma zajęć praktycznych jest stosowana dla wszystkich kierunków, w jakich kształci Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Zajęcia były realizowane w sobotę 18 czerwca 2016 roku.