„Postaw na Słońce” – PODSUMOWANIE EDUKACYJNEGO PROJEKTU FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

IMG_8418          Na ten dzień, nasza szkolna Drużyna CEO „PROMIEŃ TKW” wraz z opiekunem – Panią Izabellą de Weyher, długo czekała. Konkurs badawczy, w którym grupa uczestniczy od września 2015 roku, dobiegł końca. Po ciężkiej pracy, zaliczeniu poszczególnych etapów projektu, przyszedł czas na podsumowanie. I tak 10 czerwca 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

          Celem konferencji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat energii odnawialnej, a w szczególności energii fotowoltaicznej oraz zapoznanie uczestników z praktycznymi możliwościami wykorzystania mikroinstalacji fotowoltaicznych
w budynkach mieszkalnych (domach jednorodzinnych) oraz budynkach administracji publicznej (szkoła). Dlatego na spotkanie zostali zaproszeni wyjątkowi goście, których Pani Dyrektor Lila Pławińska powitała w imieniu Organizatorów i tym samym otworzyła konferencję. Wśród gości byli: Pani Agata Judzińska – Kłodawska z Ośrodka Szkoleniowo – Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej z Ostoi, Pani Katarzyna Krygier – Dyrektor Banku Ochrony Środowiska czwartego oddziału w Szczecinie oraz Pan Michał Lidwin – doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

          Początek konferencji należał do uczniów. Wiedza, jaką zdobyli młodzi ludzie, po blisko roku uczestniczenia w projekcie, przedstawili w części I – OZE – informacje ogólne nt. Odnawialnych Źródeł Energii. Mówili między innymi o: wpływie produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze, wyczerpywaniu się surowców, z których pozyskiwana jest energia. Omawiali sytuację Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE oraz przedstawiali możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców – taryfy FIT, środki publiczne. Uczniowie zaprezentowali również projekty dla domów z sąsiedztwa wraz z kalkulacją finansową, dla osób, które już w październiku ubiegłego roku, zgłosili swoje domy do analizy.

          W kolejnej części konferencji – Pani Agata Judzińska – Kłodawska mówiła o mapie nasłonecznienia Polski, wydajności systemu oraz rodzajach paneli. Dawała praktyczne wskazówki i rady, co trzeba wiedzieć i od czego zacząć, aby zainstalować system fotowoltaiczny. Następny gość, Pan Michał Lidwin, przedstawił najważniejszy dla zwykłego „Kowalskiego” aspekt, mianowicie źródła finansowania mikroinstalacji ze środków publicznych, w tym program PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koniec konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań do ekspertów.

          Mamy nadzieję, że taka dawka wiedzy o odnawialnych źródłach energii, jaka została przedstawiona podczas konferencji, skłoni osoby pragnące zamontować instalacje w swoich domach do szybkiego podjęcia decyzji i realizacji zadania.

          Mówiąc o plusach i minusach OZE, każdy powinien mieć na uwadze naszą wspólną przyszłość. Zmiany klimatu, topnienie lodowców – to tylko niektóre przykłady, które obniżają bezpieczeństwo życia na ziemi. Gdy zainwestujemy w OZE, zaczniemy ponownie dbać o los przyszłych pokoleń. Odnawialne Źródła Energii – szansą na lepsze jutro!

 

          Szkolna drużyna zakończyła pracę w projekcie „Postaw na Słońce” FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA. Teraz pozostaje wysłać do organizatorów materiały z III części projektu i czekać na ogólnopolskie wyniki.

Życzymy powodzenia i osiągnięcia sukcesu!

Zapraszamy do galerii zdjęć.