Finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Konkurs ergonomia Warszawa 10_04_15 12W dniu 10 kwietnia 2015 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap II – centralny VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Organizatorami konkursu byli:

  1. Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.
  2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  4. Redakcja miesięcznika ogólnopolskiego ,,AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”.

Celem konkursu jest:

  1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
  2. Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bhp w rolnictwie.
  3. Szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników.
  4. Promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o bhp w rolnictwie.
  5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
  6. Umożliwienie zdobywcom pięciu pierwszych miejsc w etapie centralnym otrzymania indeksu SGGW w Warszawie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Konkurs miał charakter ogólnokrajowy, uczestniczyło w nim 147 uczniów. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. IV TK – Eliza Piesik, która zwyciężyła w etapie I – szkolnym.

Etap II – centralny przeprowadziła Centralna Komisja Konkursowa.

Etap II obejmował następujące dwie części:

– część I pisemna – obejmowała test jednokrotnego wyboru,

– część II pisemna – rozwiązanie testu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Pięciu Finalistów z najwyższą liczbą punktów zdobytych w etapie centralnym Konkursu zostało Laureatami Konkursu.

Eliza Piesik nie została Laureatem Konkursu, jako uczestnik otrzymała dyplom Finalisty VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie oraz pamiątkowe upominki.

Dyplomy

Opiekun: Tadeusz Ledwoń

Więcej o konkursie możesz przeczytać:

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/final-vii-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-o-ergonomii-i-bezpieczenstwie-pracy-w-rolnictwie/

http://www.agromechanika.net.pl/konkurs-2015/informacja.html