KONKURS w ramach projektu „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

Jednym z zadań projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” był udział w konkursie dobrych praktyk. Należało opracować przykład przedsięwzięcia, w którym są zaangażowani uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zgłosiliśmy „Turniej Partnerów w Edukacji”, który w tym roku zostanie zorganizowany po raz trzeci. Jury konkursu – po przeanalizowaniu 252 zgłoszenia szkół z całej Polski – przyznało nam 38 miejsce.