VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

P113026310 uczniów naszej szkoły zmagało się z pytaniami w ramach eliminacji szkolnych do VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

W/w eliminacjach szkolnych brali udział następujący uczniowie:

 1. Eliza Piesik – kl. IV TK,
 2. Rafał Polak – kl. III TA,
 3. Julia Resiak – kl. II TO,
 4. Arkadiusz Grzelak – kl. II TO,
 5. Piotr Kalita – kl. II TO,
 6. Konrad Kuras – kl. I TO,
 7. Samuel Tuliński – kl. I TO,
 8. Jacek Lewandowski – kl. I TO,
 9. Filip Senske – kl. IV TO,
 10. Przemysław Warzecha – kl. IV TO.

Szkolna Komisja Konkursowa – w składzie:

 1. Izabela Woźniak – pracownik Placówki Terenowej KRUS w Szczecinie,
 2. Adam Kania – nauczyciel,
 3. Tadeusz Ledwoń – nauczyciel –

najwyżej oceniła pracę Elizy Piesik z klasy IV TK (21 punktów). Uczniem rezerwowym jest Samuel Tuliński z kl. I TO.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY,

A ZA ELIZĘ JUŻ DZIŚ TRZYMAMY KCIUKI!!!

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bhp w rolnictwie,
 • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o bhp w rolnictwie,
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników.

Etap I – szkolny – odbył sie 3 marca i polegał na rozwiązaniu testu opracowanego przez organizatorów, tj. Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KRUS.

Etap II – centralny odbędzie się 10 kwietnia 2015 roku w SGGW w Warszawie.