Współpraca z KRUS

podziekowanie_kruzOd wielu lat współpracujemy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie – Placówka Terenowa w Szczecinie. Zakres współdziałania obejmuje przede wszystkim organizację i pomoc w przygotowaniu młodzieży do międzyszkolnych Konkursów Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Są to najczęściej materiały informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa w rolnictwie i podstawowych przepisów prawnych w tej dziedzinie.

Dzięki zaangażowaniu KRUS-u sfera bezpieczeństwa i organizacji pracy w rolnictwie jest coraz bardziej rozpropagowana wśród młodzieży. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na wciąż dużą ilość wypadków w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza w sezonie letnim. Nieuwaga, brawura, a niejednokrotnie właśnie brak znajomości zasad BHP – to najczęstsze przyczyny tragicznych zdarzeń.

Bardzo dziękujemy za dotychczasową, a także przyszłą, współpracę. Pragniemy nadal wspierać się w naszych działaniach, mających na celu rozpowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznej pracy.

podziekowanie_kruz