NAGRODA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN DLA NASZYCH UCZNIÓW

Od kilku lat Prezydent Miasta Szczecin wręcza nagrody najzdolniejszym uczniom pobierającym naukę w szczecińskich placówkach oświatowych. I tak 23 czerwca 2021 roku zostały uroczyście rozdane Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w danym roku szkolnym w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów, znajdujących się w programie nauczania, a wykraczające często poza podstawę programową. Docenione zostały: wkład i zaangażowanie w pogłębianie zasobów wiedzy, rozwijanie pasji oraz uzyskane sukcesy w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2020/2021. Nagrody zostały wręczone w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica przez Pana Prezydenta Piotra Krzystka. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Monika Bacher, uczennica klasy 3 TW – laureatka OWiUR w bloku weterynaria,
Arkadiusz Sobański, uczeń klasy 4 TK – finalista OWiUR w bloku architektura krajobrazu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów.