TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH w CEO

Od 14 do 18 czerwca 2021 w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Języków Obcych. Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych, podkreślenie ich roli i znaczenia, podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie znajomości słownictwa biernego oraz wzbudzenie zainteresowania kulturą anglo– i niemieckojęzyczną. W tym szczególnym tygodniu chcieliśmy podkreślić znaczenie wielojęzyczności we współczesnym świecie.

Wszyscy uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej przez cały tydzień brali udział w teście wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych, do którego to mogli przygotować się, śledząc informacje publikowane codziennie na stronach społecznościowych szkoły w tygodniu poprzedzającym planowane wydarzenie. Test składał się z 50 pytań dotyczących zagadnień historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych, spośród których 25 odnosiło się do krajów niemieckojęzycznych, a 25 pytań – do państw anglojęzycznych. Pytania i odpowiedzi zapisane były w języku kraju, którego dotyczyły, tj. w języku angielskim lub w języku niemieckim. Wszystkie pytania w teście były pytaniami zamkniętymi z jedną właściwą odpowiedzią.

Tydzień Języków Obcych spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży oraz pracowników naszej szkoły, którzy to z zainteresowaniem śledzili pojawiające się ciekawostki na szkolnym portalu Instagram-owym. Poprzez zorganizowanie Tygodnia Języków Obcych chcieliśmy również pokazać uczniom, iż uczenie się języków innych ludzi pomaga nam się wzajemnie zrozumieć oraz przekraczać różnice kulturowe.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Amelia Kamińska, klasa 2 tw/sp,

II  miejsce – Robert Jankowski, klasa 2 TK/g,

III miejsce – Maciej Pękała, klasa 2 tk/sp.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczniom za udział
w obchodach Tygodnia Języków Obcych.

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

ZAPRASZAMY NA TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W PRZYSZŁYM ROKU !!!

Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego