CZYTANIE TO RÓWNIEŻ METODA TERAPII

Zadania i zastosowania biblioterapii są różnorodne, mieszczą się jednakże w funkcjach, jakie może spełniać książka:

  • pokazuje, że czytelnik nie jest pierwszym ani jedynym człowiekiem, który ma problem;
  • pozwala czytelnikowi dostrzec, że istnieje więcej niż jedno rozwiązanie jego problemu;
  • pomaga zrozumieć motywy postępowania ludzi, nie wyłączając siebie samego, uwikłanych w szczególne sytuacje;
  • pomaga dostrzec wartość zawartą w ludzkim doświadczeniu;
  • pokazuje czytelnikowi, co jest niezbędne dla rozwiązania jego problemu;
  • zachęca czytelnika do realistycznego spojrzenia na swoją sytuację.

 

Stosując biblioterapię – według ustaleń różnych autorów – można interweniować w cztery różne sfery człowieka:

  • w sferze intelektu można pomóc człowiekowi zdobyć wiedzę niezbędną dla zrozumienia i rozwiązania własnych problemów;
  • w sferze społecznej biblioterapia pomaga dostrzec socjalne i kulturowe uwarunkowania działalności człowieka i związki łączące go z innymi ludźmi;
  • w sferze emocjonalnej umożliwia dokonanie wglądu i identyfikacji oraz powoduje kompensację, bez narażania pacjenta na przykre uczucia związane z bezpośrednim omawianiem jego osobistych problemów;
  • w odniesieniu do zaburzonego zachowania biblioterapia pomaga w oduczaniu zachowań niepożądanych, koncentrując uwagę pacjenta na wzorach zachowań społecznie pożądanych.*

* Wiktor Czernianin, Halina Czernianin, Kriakos Chatzinetidis: Podstawy współczesnej biblioterapii. Podręcznik akademicki. Wrocław 2017

Więcej informacji i porad można uzyskać w bibliotece szkolnej.

23 kwietnia obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH