Zapytanie ofertowe nr 8/2019

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją planu produkcji na rok 2020 – warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – zapraszamy do złożenia oferty na dostawę materiału nasadzeniowego.

Zapytanie ofertowe nr 8/2019 – pdf