Współpraca CEO z Ogrodem Dendrologicznym w Przelewicach

Dnia 30 września 2019 roku Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej, pani Lila Pławińska, za pośrednictwem pani Joanny Woźniak, nauczyciela architektury krajobrazu, przekazała pismo potwierdzające podjęcie współpracy z Ogrodem Dendrologicznym w Przelewicach. Umowa, będąca finalizacja podjętych już w kwietniu rozmów przez panią Joannę Sylwestrzak, nauczyciela architektury krajobrazu, w zakresie możliwości realizacji zajęci praktycznych i praktyk zawodowych przez naszych uczniów została wręczona Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego, pani Beacie Osińskiej.

Wierzymy, że praca naszej młodzieży, przyczyni się, choć w małym stopniu, do uświetnienia ogrodu. Wkład, który wniesiemy będzie przynosił nam satysfakcję, że mogliśmy uczestniczyć w pielęgnacji, którą czyniły kolejne pokolenia, by ten zakątek mógł zachwycać i cieszyć nas wszystkich przez następne długie lata. Mamy pewność, że praktyki odbywane przez naszych uczniów na terenie Ogrodu będą przynosiły pozytywne efekty obu stronom.