Oferty pracy

Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:
1. INTENDENT

2. POMOC KUCHENNA
3. STARSZY RZEMIEŚLNIK

Szczegóły:    INTENDENT           POMOC KUCHENNA           STARSZY RZEMIEŚLNIK