Komunikat: Uwaga!!!

Komunikat: Uwaga!!!

W dniu 9 maja 2019 roku ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Wnioski należy wypełnić na stronie naboru pod poniższym adresem:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • trzy aktualne fotografie 3,5cmx4,5cm (podpisane na odwrocie, NIE PASZPORTOWE)
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami.

od 9 maja do 18 czerwca do godz. 15.00

            wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany w oparciu o system rekrutacji
           
            (https://nabor.pcss.pl/szczecin/)

od 21 do 25 czerwca do godz. 15.00

            kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona przez dyrektora gimnazjum,

            kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum;

od 5 lipca od godz. 12.00 do10 lipca do godz. 15.00 (po ogłoszeniu wyników naboru)

            oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

            oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

            trzy aktualne fotografie 3,5cmx4,5cm (podpisane na odwrocie, NIE PASZPORTOWE)

            zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami.

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • trzy aktualne fotografie 3,5cmx4,5cm (podpisane na odwrocie, NIE PASZPORTOWE)
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami.

od 9 maja do 18 czerwca do godz. 15.00

            wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany w oparciu o system rekrutacji
           (www.nabor.pcss.pl/szczecin)

od 21do 25 czerwca do godz. 15.00

            kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły

            kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczona przez dyrektora szkoły

od 5 lipca od godz. 12.00 do 10 lipca do godz. 15.00 (po ogłoszeniu wyników naboru)

            oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

            oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

            trzy aktualne fotografie3,5cmx4,5cm (podpisane na odwrocie, NIE PASZPORTOWE).

            zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami.

 

Rekrutacja – informacje (plik pdf)