OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni oraz Uczniowie,

w dniach 6 i 7 kwietnia 2019 roku zajęcia lekcyjne odbywają się
według planu lekcyjnego.

Lila Pławińska