INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM – termin poprawkowy

Na podstawie komunikatu OKE w Poznaniu przypominam, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwenci, którzy spełniają powyższe warunki i zamierzają przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego, są zobowiązani w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.), złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 2314 – druk do pobrania ze strony www.oke.poznan.pl lub w sekretariacie szkoły), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

Więcej informacji na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM OGRODNICZEGO

Szanowni Absolwenci,
informuję, że świadectwa maturalne będą do odbioru w sekretariacie szkoły 5 lipca 2021 roku (poniedziałek)
w godzinach 11.00 – 15.30, w pozostałe dni – 8.00 – 15.30.

Przypominam, że przy odbiorze obowiązują zasady reżimu sanitarnego – DDM – maseczka, odbiór po jednej osobie (proszę czekać przed szkołą lub w holu), zachować bezpieczną odległość, posiadać własny długopis i zdezynfekować dłonie (w dozownikach jest płyn).

Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

w roku szkolnym 2020/2021

lp.przedmiotdatagodzina
1.Biologia25 sierpnia 2021 roku (środa)09.00
2.Język angielski25 sierpnia 2021 roku (środa)10.30
3.Język niemiecki25 sierpnia 2021 roku (środa)13.00
4.Projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu25 sierpnia 2021 roku (środa)14.30
5.Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych26 sierpnia 2021 roku (czwartek)09.00
6.Geografia26 sierpnia 2021 roku (czwartek)10.30
7.Prowadzenie upraw sadowniczych26 sierpnia 2021 roku (czwartek)12.00
8.Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury26 sierpnia 2021 roku (czwartek)13.30

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH w CEO

Od 14 do 18 czerwca 2021 w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Języków Obcych. Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych, podkreślenie ich roli i znaczenia, podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie znajomości słownictwa biernego oraz wzbudzenie zainteresowania kulturą anglo– i niemieckojęzyczną. W tym szczególnym tygodniu chcieliśmy podkreślić znaczenie wielojęzyczności we współczesnym świecie.

Czytaj więcej…

Anglista – Ekonomista – projekt

W ramach działania innowacyjnego oraz doskonalenia umiejętności pracy w oparciu o metodę projektu klasa 2 TW uczestniczyła w konkursie międzyprzedmiotowym dotyczącym wykonania materiału marketingowego, jakim jest ulotka. Uczniowie projektowali ulotkę salonu kosmetycznego dla zwierząt domowych, stosując zasady marketingu oraz posługując się słownictwem z zakresu języka angielskiego w weterynarii. Prace mogły zostać wykonane samodzielnie bądź w zespołach dwuosobowych. Uczniowie korzystając z różnorodnych form i technik skonstruowali profesjonalnie  wyglądające reklamy własnej działalności gospodarczej. Jury podczas głosowania wyłoniło najlepszą pracę.

Laureatem konkursu został team w składzie: Paulina Czyżyk i Solomiia Hryhorchuk.

Gratulujemy!!!!!

Materiał marketingowy – ulotka – plik pdf