ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Uczniowie – Wychowankowie internatu szkolnego,

informuję, że w związku ze zmianą organu prowadzącego nastąpiła zmiana banku obsługującego finanse szkoły, a tym samym numer rachunku bankowego do regulowania należności za wyżywienie i pobyt ucznia w internacie szkolnym. Przypominam, że opłatę  za zakwaterowanie – w wysokości 120,00 zł – i za wyżywienie – stawka dzienna w wysokości
13,00 zł/osobę – należy uiszczać do 5. dnia każdego miesiąca „z góry” na poniższy numer rachunku bankowego (do wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie):

27 1010 1599 0527 1913 9134 0000

W tytule przelewu należy umieścić:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • oraz podział kwoty na zakwaterowanie i wyżywienie.

Jednocześnie informuję, że należność za pobyt w internacie – w okresie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych ze względu na stan pandemii – będzie naliczana proporcjonalnie do liczby dni pobytu. Proszę również o terminowe uiszczanie opłat za wyżywienie ze względu na konieczność zabezpieczenia żywności. Ponadto wychowankowie, którzy nie zgłaszają woli pobytu w internacie szkolnym, ale uczestniczą w stacjonarnych zajęciach praktycznych i pragną skorzystać z posiłków, są zobowiązani dzień wcześniej zgłosić ten fakt do wychowawców internatu w celu przygotowania zadeklarowanych posiłków.

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

Współpraca Centrum Edukacji Ogrodniczej z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi

 

Informacja dotycząca deklaracji dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 roku

Wszystkich przystępujących do Egzaminu Dojrzałości w 2021 roku, proszę o zapoznanie się z Komunikatem opublikowanym na stronie OKE (poniższy link):
https://www.oke.poznan.pl/cms,5829,informacje_dotyczace_deklaracji_dla_przystepujacych_do_egzaminu_maturalnego_w_2021_roku.htm

Uwaga – zmiana adresu mailowego szkoły: sekretariat@ceogr.edu.pl

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

NOWY ETAP W HISTORII SZKOŁY

SZANOWNI PAŃSTWO,

z ogromną przyjemnością informuję, że Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Pan Krzysztof Soska, przekazał mi dokumenty, na podstawie których – z dniem 1 stycznia 2021 roku – organem prowadzącym Naszą Szkołę będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zatem 31 grudnia 2020 roku to historyczny
moment w dziejach Naszego Centrum. To okazja, by podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego ważnego wydarzenia, w szczególności przedstawicielom Ministerstwa,
Władzom naszego Regionu i Miasta, Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom
i Przyjaciołom szkoły. Od jutra rozpoczynamy kolejny nowy etap w dziejach naszej placówki. Przed nami nowe wyzwania. Mam zatem nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom i będziemy realizować zadania
z zakresu szeroko rozumianej edukacji rolniczej, przede wszystkim na potrzeby produkcji roślinnej, kształtowania terenów zieleni i hodowli zwierzęcej, a także kształtowania świadomości
i postaw ekologicznych na rzecz zrównoważonego środowiska.

Na progu Nowego 2021 Roku
wszystkim Państwu życzę pomyślności i zdrowia,
sukcesów i tych dużych, i tych małych,
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz odwagi w realizacji marzeń…

Szczęśliwego Nowego Roku –
z poważaniem

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej