NOWY ETAP W HISTORII SZKOŁY

SZANOWNI PAŃSTWO,

z ogromną przyjemnością informuję, że Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Pan Krzysztof Soska, przekazał mi dokumenty, na podstawie których – z dniem 1 stycznia 2021 roku – organem prowadzącym Naszą Szkołę będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zatem 31 grudnia 2020 roku to historyczny
moment w dziejach Naszego Centrum. To okazja, by podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego ważnego wydarzenia, w szczególności przedstawicielom Ministerstwa,
Władzom naszego Regionu i Miasta, Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom
i Przyjaciołom szkoły. Od jutra rozpoczynamy kolejny nowy etap w dziejach naszej placówki. Przed nami nowe wyzwania. Mam zatem nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom i będziemy realizować zadania
z zakresu szeroko rozumianej edukacji rolniczej, przede wszystkim na potrzeby produkcji roślinnej, kształtowania terenów zieleni i hodowli zwierzęcej, a także kształtowania świadomości
i postaw ekologicznych na rzecz zrównoważonego środowiska.

Na progu Nowego 2021 Roku
wszystkim Państwu życzę pomyślności i zdrowia,
sukcesów i tych dużych, i tych małych,
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz odwagi w realizacji marzeń…

Szczęśliwego Nowego Roku –
z poważaniem

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej