Dokumentacja projektu – Czas na zawodowców – Szkolenie BHP

Posted on by

Szanowni Państwo!
w związku z realizacją przez naszą placówkę projektu:

Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

zapraszamy do składania ofert na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego.
Telefon kontaktowy:  91 4612 379  lub  505 496 607

Baza konkurencyjności – ogłoszenie
Umowa

Załączniki:
Zapytanie ofertowe – pdf
Zapytanie ofertowe – word
Załącznik nr 1 do ZO formularz oferty
Załącznik nr 2 do ZO oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 do ZO wykaz usług
Załącznik nr 4 do ZO umowa o wykonanie usług szkoleniowych-bhp
Załącznik nr 5 do ZO listownik
Załącznik nr 6 do ZO oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych