TERMINY SPOTKAŃ RADY RODZICÓW

Posted on by

Rok szkolny 2018/2019

I półrocze

  • 5 września 2018 roku – pierwsze zebranie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,
  • 12 września 2018 roku – zebranie Zespołu Wspierającego ds. pomocy uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych
  • 24 października 2018 roku,
  • 12 grudnia 2018 roku – informacja o przewidywanych ocenach półrocznych;

II półrocze

  • 16 stycznia 2019 roku – wyniki klasyfikacji półrocznej,
  • 20 marca 2019 roku – informacja o przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klasy 4 TK/TW,
  • 15 maja 2018 roku – informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

 

 
Spotkania odbywać się będą w te same dni, w których zaplanowano wywiadówki.
Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć naszej rady, albo macie jakiś problem serdecznie zapraszamy do pokoju Rady Rodziców, Pawilon B pok. 5 parter godz 18:00 – 19:00.
Inne spotkania Rady Rodziców według potrzeb.
 
Adres poczty elektronicznej:  radarodzicow.ceo.szczecin@wp.pl