PATRONAT ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

_MG_8856Szczecin – to miasto zieleni i wody, parków i skwerów, kolorowych balkonów, fontann i placów zabaw, miejsc, w których mieszkańcy z chęcią odpoczywają i spędzają czas z najbliższymi. Niejednokrotnie są to projekty architektów krajobrazu, którzy swoje wizje – na miarę „Floating Garden” – urzeczywistniają w miejskiej przestrzeni, nadając jej niepowtarzalny charakter. By ich marzenia stały się realne, niezbędna jest wiedza i praktyka. I tak 29 kwietnia 2015 roku nastąpiło podpisanie umowy patronackiej nad kształceniem w zawodzie technik architektury krajobrazu w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin – Pan Krzysztof Soska, JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej – dr Lila Pławińska, przedstawiciele ZUT, nauczyciele i uczniowie oraz zaproszeni goście – Pani Stefania Biernat, Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecin, Pani Beata Misiak, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Pani Magdalena Grycko, Ogrodnik Miejski i Pan Dariusz Rawicki, Dyrektor SDOD. Podpisy pod umową złożyli – ze strony Gminy Miasto Szczecin – Zastępca Prezydenta i Dyrektor Centrum, ze strony Uczelni – JM Rektor i Dziekan. W treści umowy zawarto zapisy między innymi dotyczące wspólnego organizowania konkursów, udostępniania bazy obu placówek zarówno uczniom, jak i studentom, a także – podejmowanie wspólnych projektów edukacyjnych w zakresie wymiany doświadczeń i wspierania kształcenia zawodowego.

Serdecznie dziękujemy Pani Janinie Krajewskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinie, nauczycielom i uczniom za przygotowanie poczęstunku dla gości. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Roberta Grabowskiego z Biura Prasowego Urzędu Miasta Szczecin za poprowadzenie tej – dla nas tak ważnej – uroczystości. Zapraszamy do galerii zdjęć :))