Zapytanie ofertowe nr 5/2018 – dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych

Szanowni Państwo,
w związku z otwarciem od września 2018 rok nowego kierunku kształcenia w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103), zapraszamy do złożenia oferty na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych.

1. Zapytanie ofertowe nr 5/2018 – dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych