WYJAZDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

W ramach zajęć praktycznych pracowni podstaw techniki i podstaw produkcji roślinnej – słuchacze czwartego cyklu KKZ w zawodzie rolnik i w zawodzie ogrodnik – realizowali zajęcia w Zakładzie Doświadczalnym Instytut Zootechniki w Kołbaczu, Gmina Stare Czarnowo. Celem wizyty była ewaluacji wiedzy teoretycznej zdobywanej przez słuchaczy od września 2018 roku na zajęciach teoretycznych w rzeczywistych warunkach funkcjonowania gospodarstwa produkcyjnego. W trakcie zajęć uczestnicy mogli również skorzystać z wieloletniego praktycznego doświadczenia pracowników Zakładu.

Słuchacze zapoznali się m.in. ze strukturą i organizacją prac produkcji roślinnej i zwierzęcej w Instytucie, poznali strukturę zasiewów na rok 2018/2019 oraz zwiedzili park maszynowy w Kołbaczu. Przy okazji wizytowali także fermę chowu bydła mlecznego w Dębinie k/Kołbacza. Tu uczestniczyli w udoju mechanicznym krów połączonym z przygotowaniem mleka do odbioru i transportu oraz pokazie inseminacji.

Taka forma nauki z możliwością łączenia teorii z praktyką – na żywo w warunkach rzeczywistych – jest stosowana dla wszystkich kierunków, w jakich jest realizowane kształcenie zawodowe w Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Zajęcia odbyły się 24 listopada 2018 roku.