ŚWIĘTO DRZEWA’2018

W słoneczny, ciepły, październikowy dzień, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do wielkiej akcji sadzenia drzew w dniu Święta Drzewa – przypadającym na 10 października. Inicjatywa ta ma na celu przypomnienie i uświadomienie wszystkim ludziom, że sadzenie nowych drzew to najłatwiejszy sposób zapobiegania różnego rodzaju zmianom klimatycznym na naszym globie. Ideą święta jest też wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Każdy z nas, raz w roku, posadziwszy nawet tylko jedno drzewo, może choć trochę zrekompensować straty i szkody wyrządzone przez człowieka – naszej planecie. Sadząc drzewo, my również mieliśmy swój wkład w złagodzenie negatywnych przeobrażeń klimatu i zachowanie Ziemi dla przyszłych pokoleń. Pamiętaj – już za rok Ty też możesz przyłączyć się do tej akcji 🙂