Protokoły Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.

Dostawa materiałów szkolnych niezbędnych przy realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.

Dostawa odzieży roboczej w projekcie:
Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego
szczecińskich szkół

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.