Ostatnie wolne miejsca!!!

Ostatnie wolne miejsca !!!
Branżowa Szkoła I stopnia
(kształcenie integracyjne)
Technikum Ogrodnicze
(technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu)

Dodatkowe uprawnienia:
Prawo jazdy kat. T, stosowanie środków ochrony roślin, udział w projekcie dofinansowanym z EFS

ZAPRASZAMY !!!

Więcej prezentacji:   technik ogrodnik    –     technik architektury krajobrazu