Przygotowanie i dostarczenie posiłków – Protokół Komisji Przetargowej

Przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych dla Uczniów/Uczestników Projektu – realizujących staż zawodowy
u pracodawców – zaplanowany w ramach realizacji projektu:
„Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego
szczecińskich szkół”

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 13.07.2018r.