Protokół Komisji Przetargowej z dnia 19.06.2018r.

„Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych wstępnych w zakresie bhp
Uczniów/Uczestników projektu: Czas na zawodowców- wzrost jakości
kształcenia zawodowego szczecińskich Szkół – skierowanych do odbycia stażu
lub praktyki zawodowej u pracodawców województwa zachodniopomorskiego”