ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

Dnia 14.06.2018 odbył się szkolny konkurs wiedzy weterynaryjnej pt. „Zwierzęta duże i małe”. Uczniowie mieli możliwość wykazać się wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii, chowu i hodowli, jak również żywienia i pielęgnacji zwierząt.

Najlepszy wynik, czyli pierwsze miejsce, uzyskały trzy osoby: Kamila Grabna (2 TW), Dominik Płatek (1 TW) oraz Oliwia Wierzbicka (2 TW). Drugie miejsce zajął Jakub Sterna (2 TW), trzecie natomiast Agnieszka Obracianko (1 TW) i Katarzyna Tkocz (1 TW). Wyniki, jakie osiągnęli laureaci, były bardzo wyrównane. Różnica pomiędzy poszczególnymi miejscami wynosiła zaledwie 1 punkt.