UPRAWNIENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Z przyjemnością informujemy, że w ramach drugiego etapu realizacji projektu pt. „Kompetentny uczeń na rynku pracy”, skierowanego do uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – będą zrealizowane kolejne dwa cykle dwudniowych szkoleń z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego”. Pierwszy cykl został przeprowadzony w dniach 09-10 lutego 2018 roku – z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 12 uczniów naszej szkoły.

Szkolenie zostało zrealizowane w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – z wykorzystaniem naszego zaplecza technicznego – zgodnie ze standardami zawartymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 50 ze zm.). Drugi cykl szkolenia zostanie przeprowadzony w dniach
16-17 lutego 2018 roku. Uzyskane przez uczniów uprawnienia są ważne przez pięć lat oraz uprawniają do zakupu i stosowania zawodowo chemicznych środków ochrony roślin. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem prowadzili pracownicy WIORiN w Koszalinie, Oddział Szczecin.

Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim, która posiada zgodę i uprawnienia do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Zapraszamy do galerii zdjęć:)