Zapraszamy do składania ofert

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją planu produkcji na 2018 rok – warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – zapraszamy do złożenia oferty na dostawę materiału nasadzeniowego oraz materiału do produkcji ogrodniczej.

Zapytania ofertowe:
              1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – dostawa materiału nasadzeniowego
              2. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – dostawa materiału do produkcji ogrodniczej