XLI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI RROLNICZYCH – BLOK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLI edycji tej Olimpiady jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu , a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań natomiast jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu szczecińskiego odbyły się w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Naszą szkołę w bloku „Architektura krajobrazu” reprezentowali Sandra Kwiatkowska i Tomasz Zdun. W wyniku rywalizacji i zmagań z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi Sandra zajęła III miejsce i tym samym uzyskała kwalifikację do eliminacji centralnych Olimpiady. Satysfakcją dla Sandry było uzyskanie nagrody również za najlepszą pracę praktyczną w bloku „Architektura krajobrazu.”

Etap centralny olimpiady odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2017 w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – okręg lubelski. Życzymy powodzenia naszym FINALISTOM.