IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Jedenastu uczniów naszej szkoły zmagało się z pytaniami w ramach eliminacji szkolnych IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie objął konkurs patronatem. Współorganizatorem oraz partnerem strategicznym Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bhp w rolnictwie,
 • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o bhp w rolnictwie,
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników.

Etap I odbył się 10 marca i polegał na rozwiązaniu testu opracowanego przez organizatorów, tj. pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KRUS. W eliminacjach szkolnych brali udział następujący uczniowie:

 1. Arkadiusz Grzelak – kl. IV TO,
 2. Piotr Kalita – kl. IV TO,
 3. Łukasz Langowski – kl. IV TO,
 4. Konrad Kuras – kl. III TO,
 5. Samuel Tuliński – kl. III TO,
 6. Gracjan Falkowski – kl. II TK,
 7. Patryk Kurantowicz – kl. III ZSZ,
 8. Adrian Cieciura – kl. III ZSZ,
 9. Mateusz Siedlecki – kl. III ZSZ,
 10. Daniel Szymczyk – kl. I ZSZ,
 11. Patryk Andrzejewski – kl. I ZSZ.

Szkolna Komisja Konkursowa – w składzie:

 1. Izabela Woźniak – pracownik Placówki Terenowej KRUS w Szczecinie,
 2. Jacek Kaczorkiewicz – nauczyciel,
 3. Tadeusz Ledwoń – nauczyciel –

najwyżej oceniła pracę Arkadiusza Grzelaka z klasy IV TO (22 punkty). Uczniem rezerwowym jest Gracjan Falkowski z kl. II TK.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY,

A ZA ARKA JUŻ DZIŚ TRZYMAMY KCIUKI!!!

Etap centralny odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku w SGGW w Warszawie.