Warsztaty psychoedukacyjne „Bądź sobą bez chemicznych wsporników”

   W dniach 15.10 i 04.11 2013 roku, uczniowie klas ITK/TO oraz II TA/TK uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pracowników MONARU. Warsztaty – pod hasłem „Bądź sobą bez chemicznych wsporników” – zostały zrealizowane w ramach programu wychowawczego.

W informacjach otrzymanych od prowadzących czytamy: „celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki wśród dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim. Program bazuje na założeniach profilaktyki pozytywnej, w której ważnym elementem jest wzmacnianie mocnych stron i zasobów oraz kształcenie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych i konstruktywnych decyzji odnośnie używania narkotyków i/lub alkoholu. Program realizowany jest przez certyfikowanych terapeutów uzależnień oraz animatorów profilaktyki.”

Uczniowie chętnie uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach. Zadawali pytania, dyskutowali, zdobywali nową wiedzę. Terapeutki przestrzegały przed zbyt pobłażliwym podchodzeniem do tematu narkotyków. Zachęcały również uczniów do szukania pomocy oraz propagowania wśród rówieśników idei BYCIA SOBĄ BEZ CHEMICZNYCH WSPORNIKÓW!