XX edycja konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”

p1130214W dniu 25.11.2014 roku reprezentacja naszej szkoły w składzie:

  • Eliza Piesik – kl. IV TK,
  • Rafał Polak – kl. III TA,
  • Konrad Kuras – kl. I TO,

wzięła udział w etapie wojewódzkim XX edycji konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”, który się odbył w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży – uczniów rolniczych szkół ponadgimnazjalnych – wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia.

Konkurs odbył się pod patronatem Okręgowej Inspekcji Pracy w Szczecinie oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie. Konkurs składał się z części praktycznej i testu pisemnego. Można było uzyskać 65 punktów ogółem. Najlepszy wynik wśród naszych uczniów uzyskała Eliza Piesik – 54 pkt. Do finału ustnego, niestety zabrakło nam trochę punktów.