Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie odbyła się tradycyjnie, 01 września. Na dziedzińcu szkolnym zebrali się uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano hymn państwowy, po którym głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Kawszyn. W swym przemówieniu gorąco powitała wszystkich zgromadzonych, a szczególnie nowych uczniów i nauczycieli, rozpoczynających wspólną drogę w murach naszej szkoły. Wspomniała o 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej i o jej tragicznych ofiarach, zapewniając o wsparciu dla wszystkich, którzy w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, znów potrzebują pomocy. Słowa otuchy i nadziei skierowała przede wszystkim do młodzieży – to w nich pokładamy nadzieję na mądrość i słuszne, nie krzywdzące nikogo decyzje; rozsądne dążenie do utrzymania pokoju za wszelką cenę. Następnie głos zabrał ks. Wojciech Kułach, który zakończył apel wspólną modlitwą.

Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.