DZIEŃ OTWARTY POMIDORA I PAPRYKI 2022”

W czwartek 25 sierpnia 2022 roku – na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie – odbyło się spotkanie robocze kończące cykl spotkań związanych z oceną porównawczą kolekcji odmian warzyw uprawianych w obiektach szklarniowych. Tym razem spotkanie dotyczyło oceny porównawczej kolekcji 10 odmian papryki i 30 odmian pomidora szklarniowego – firm Semillas Fito Hiszpania – partnera handlowego firmy PNOS oraz firmy Hazera Poland i HM Clause.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Dariusz Kacprzak – przedstawiciel handlowy PNOS Ożarów Mazowiecki, Pan Wiesław Jakubowski przedstawiciel handlowy, Hazera Poland, pracownicy: Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian – COBORU w Szczecinie Dąbiu, ZODR Barzkowice Oddział Terenowy w Szczecinie, Pani Maria Rogowska z Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach, producenci i plantatorzy naszego środowiska lokalnego, nauczyciele kształcenia zawodowego naszej szkoły. Wydarzeniu towarzyszyli partnerzy medialni – Pani Katarzyna Wójcik – redaktor naczelna miesięcznika „Warzywa i Owoce Miękkie” oraz Pani Anna Arabska – redaktor czasopisma „Warzywa” Plantpress.

Spotkanie rozpoczął kierownik warsztatów szkolnych Pan Andrzej Fidos, przedstawiając cały proces produkcji – w szczególności sposób prowadzenia, nawadniania, ochrony oraz wielkość i jakość plonu handlowego dla poszczególnych odmian. Po nim wystąpili przedstawiciele handlowi firm nasiennych, którzy dokonali krótkiej charakterystyki swoich odmian papryki i pomidora wchodzących w skład założonych kolekcji. Ocenie podlegały takie cechy produkcyjne i handlowe jak: budowa, pokrój i ulistnienie roślin, wigor
i tempo wzrostu, odporność na choroby, wydajność i wyrównanie plonowania oraz przydatność i zastosowanie poszczególnych odmian. Największym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana prezentacja odmian, która przyciągała różnorodnością barw, kolorów i kształtów owoców. Każdy z uczestników spotkania – wykorzystując swoje zmysły – mógł osobiście sprawdzić, dotknąć, powąchać lub skosztować jak smakują owoce poszczególnych odmian. Wybór nie był łatwy przy tak dużej ilości i różnorodności zaprezentowanych odmian.

Takie spotkania to bardzo dobry sposób na promowanie nowości odmianowych
oraz wymianę doświadczeń hodowców nasion z producentami w zakresie uprawy, sposobów przydatności i zastosowania poszczególnych odmian. Nauczyciele zawodu mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności istotne w procesie kształcenia zawodowego, a pasjonaci warzywnictwa otrzymali dodatkowe inspiracje do zakładania i prowadzenia własnych upraw. To również bardzo dobry sposób na promocję naszej szkoły.

Należą się ogromne słowa uznania i podziękowania nauczycielom, pracownikom produkcji i obsługi naszej szkoły – zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie zaplanowanych spotkań. Dzięki ich ciężkiej pracy i zaangażowaniu zrealizowany cykl spotkań odniósł zamierzony sukces.

Składamy serdeczne podziękowania za zainteresowanie i współpracę patronom medialnym realizowanych przez nas przedsięwzięć. Niezmiernie cieszymy się, że zechcieli w nich uczestniczyć oraz zwiększyć zasięg i grono odbiorców naszej działalności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych naszych projektach.

Życzymy obfitych plonów 🙂

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej stronie internetowej www.ceogr.edu.pl