SZKLARNIOWY SEZON OGÓRA GRUNTOWEGO’2021

W czwartek 21 lipca 2022 roku – na terenie warsztatów szkolnych w ramach zaplanowanych na ten rok cyklu spotkań roboczych związanych z oceną porównawczą odmian warzyw – odbyło się kolejne spotkanie robocze. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała Pani Jolanta Kawszyn Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie.

Tym razem ocenie porównawczej podano kolekcję odmian ogórka gruntowego uprawianego w szklarni. Założona kolekcja składała się z dziewięciu odmian ogórka firmy Semillas Fito Hiszpania i ZKI Węgry – partnera handlowego firmy PNOS Ożarów Mazowiecki i dwóch odmian ogórka firmy Hazera Poland. Ocenie porównawczej podlegały takie cechy produkcyjne i handlowe poszczególnych odmian jak:

  • budowa, pokrój i ulistnienie roślin,
  • wigor i tempo wzrostu,
  • odporność na choroby,
  • wydajność i wyrównanie plonowania,
  • jakość plonu (długość owoców, średnica, waga),
  • wigor pozbiorczy owoców,
  • sposób przydatności i zastosowania poszczególnych odmian dla przemysłu przetwórczego.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Dariusz Kacprzak – firma Państwowe Nasiennictwo Ogrodnicze i Szkółkarstwo w Ożarowie Mazowieckim, Pani Renata Jankowska i Wiesław Jakubowski – firma HAZERA Poland, pracownicy ZODR Barzkowice Oddział Terenowy w Szczecinie, producenci i plantatorzy naszego środowiska lokalnego, nauczyciele zawodu i pracownicy naszej szkoły.

Wydarzeniu towarzyszyli partnerzy medialni – Pani Patrycja Bernat – redaktor „Warzywa i Owoce Miękkie” Polskiego Wydawnictwa Rolniczego oraz redaktorzy naszych mediów lokalnych z Polskiego Radia Szczecin i Gazety PANORAMA 7.

Spotkania mają na celu promowanie nowych odmian warzyw gruntowych i szklarniowych, wymianę doświadczeń w zakresie uprawy, sposobów przydatności
i zastosowania odmian warzyw. Jest to również bardzo dobry sposób na promocję naszej szkoły oraz zwiększenie zasięgu i grona odbiorców naszej działalności nie tylko edukacyjnej.

Wkrótce odbędzie się podobne spotkanie – związane z oceną kolekcji odmian papryki pomidora szklarniowego, które jest zaplanowane na 26 sierpnia 2022 roku.

Życzymy obfitych plonów 🙂

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej stronie internetowej www.ceogr.edu.pl.