POMIDOR PO SZCZECIŃSKU’2021

W czwartek 26 sierpnia 2021 roku – na terenie warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Ogrodniczej – odbyło się spotkanie robocze kończące cykl spotkań związanych z oceną porównawczą kolekcji odmian warzyw uprawianych w szklarniach i tunelach foliowych – firm Semillas Fito Hiszpania – partnera handlowego firmy PNOS oraz firmy Hazera Poland i HM Clause. Tym razem spotkanie dotyczyło oceny porównawczej kolekcji 10 odmian pomidora szklarniowego w uprawie tradycyjnej

W spotkaniu udział wzięli: Pan Dariusz Kacprzak – przedstawiciel handlowy PNOS Ożarów Mazowiecki, Pan Wiesław Jakubowski przedstawiciel handlowy, Hazera Poland, przedstawiciele Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian – COBORU w Szczecinie Dąbiu, Pani Maria Rogowska z Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach, producenci
i plantatorzy naszego środowiska lokalnego, nauczyciele kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Ogrodniczej. Wydarzeniu towarzyszyli partnerzy medialni – Pani Katarzyna Wójcik – redaktor naczelna miesięcznika „Warzywa i Owoce Miękkie” oraz Pani Aleksandra Czerwińska-Nowak – redaktor naczelna czasopisma „Szklarnie Tunele Osłony” Plantpress.

Spotkanie rozpoczęła Pani Lila Pławińska-Kopeć, Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Fidos, kierownik warsztatów szkolnych, przedstawiając cały proces produkcji – w szczególności sposób prowadzenia, nawadniania, ochrony oraz wielkość i jakość plonu handlowego dla poszczególnych odmian pomidora. Po nim wsytapili przedstawiciele handlowi firm nasiennych, którzy dokonali krótkiej charakterystyki swoich odmian pomidora wchodzących w skład założonej kolekcji. Zwrócili uwagę na takie cechy produkcyjne i handlowe poszczególnych odmian jak: budowa, pokrój i ulistnienie roślin, wigor i tempo wzrostu, odporność na choroby, wydajność i wyrównanie plonowania, jakość plonu, wigor pozbiorczy owoców oraz przydatność i zastosowanie poszczególnych odmian.

Należą się ogromne słowa uznania i podziękowania nauczycielom zawodu, pracownikom produkcji i obsługi Centrum Edukacji Ogrodniczej – zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie zaplanowanych spotkań roboczych zmierzających do poprawy jakości pracy szkoły. Dzięki ich ciężkiej pracy i zaangażowaniu zrealizowany cykl spotkań odniósł zamierzony sukces.

Należą się również ogromne podziękowania przedstawicielom handlowym firm nasiennych. To dzięki ich doświadczeniu i przekazanej wiedzy nauczyciele wzbogacili swoje umiejętności istotne w procesie kształcenia zawodowego, a pasjonaci warzywnictwa otrzymali dodatkowe inspiracje do zakładania i prowadzenia własnych upraw.

Składamy również serdeczne podziękowania za zainteresowanie i współpracę patronom medialnym realizowanych przez nas przedsięwzięć. Niezmiernie cieszymy się, że zechcieli w nich uczestniczyć oraz zwiększyć zasięg i grono odbiorców naszej działalności nie tylko edukacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych naszych projektach.

Życzymy obfitych plonów 🙂

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej stronie internetowej www.ceogr.edu.pl